Nyköping-Oxelösund-Trosa Sotningsdistrikt

Vi är din entreprenör inom sotnings och ventilationsområdet.
• Traditionell sotning, brandskyddskontroller och besiktningar av eldstäder/rökkanaler, konsultationer mm.
• Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs med behörighet K-riks.

Vårt motto är nöjda kunder före, under och efter arbetets utförande.