Information, vanliga frågor & länkar

 

Kan jag ändra min aviserade sotning/brandskyddskontrollstid?

Vi försöker i möjlig mån att ändra aviserade tider när dessa inte passar kunden. Det kan vara svårt att flytta tiden för långt då vi ofta har lämnat området. Sotningstaxan är bestämd efter den så kallade pärlbandsprincipen, då vi kan planera husen geografiskt för att få en rationell hantering. När vi tvingas byta tid med en längre restid som följd tar vi ut en avgift för denna.
Det finns flera alternativ till att byta tid. De vanligaste är att gömma nyckeln vid huset, lämna nyckeln till grannen eller att lämna/skicka nyckeln till oss.

 
Vad är brandskyddskontroll?

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstäder och rökkanaler. Hela anläggningen kontrolleras okulärt (kamera används för kontroll av rökkanalens insida) och brandfarliga avvikelser dokumenteras i ett protokoll. 

Hur bestäms sotnings och brandskyddskontrollstaxan?

Taxan är fastställd av kommunen och regleras av index. Sotnings/brandskyddskontrollsobjekten och grundavgiften (restid) är tidsatta och har fasta priser.


 

Följande taxor gäller tom den 1/7-2018 för sotning och brandskyddskontroll. Klicka på resp. taxa för pdf-fil:

 

Nyköpings kommun:                          Sotningstaxa                           Brandskyddskontrollstaxa

Oxelösunds kommun:                        Sotningstaxa                           Brandskyddskontrollstaxa 

Trosa kommun:                                 Sotningstaxa                           Brandskyddskontrollstaxa

Aktuella sotnings och brandskyddskontrollsfrister (klicka för pdf-fil):

Nyköping-Oxelösund-Trosa kommun: Sotningsfrister                        BrandskyddskontrollsfristerVilka lagar styr sotningen, vad bör jag veta om skorstenar, eldstäder och eldning med fasta bränslen?
Fr o m 2004-01-01 regleras sotningen i Lagen om skydd mot olyckor. Gå in på skorstensfejarmästarnas riksförbunds hemsida, www.skorstensfejare.se, för mer info.

 

Vilka typer av rökkanaler och eldstäder finns?

Det finns mängder av olika typer, för info kolla www.lantbruksnet.se som innehåller många olika fabrikat och information. 

 
Finns kravet på sotning av spisfläktar och imkanaler kvar i den nya lagstiftningen?

Nej, kravet är borttaget i samtliga bostäder. Undantaget är restauranger och storkök som även i fortsättningen kommer att kontrolleras och rengöras.

 

Kan jag få min spisfläkt och imkanal rensad även i fortsättningen?

Ja, vi utför dessa tjänster för de som önskar. Kontakta oss för pris och för att bestämma eventuell intervall för arbetet. 


 Vad är soteld, hur gör man om den uppstår?

Sotbrand i skorstenen
1. Stäng alla luckor på eldstaden.
2. Ring 112 begär Brandkåren.
3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.


Andra vanliga brandorsaker som är eldstadsrelaterade är förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skorstenar, gnistor från skorstenen blåser in under trasiga tegelpannor.